Kontakt

Naš poslovni prostor se nahaja na Gospodarskem razstavišču ob Dunajski cesti v Ljubljani.

Sejmi d. o. o.
Dunajska cesta 10
1000 Ljubljana, Slovenija
T:  041 321 868, 040 295 491, 01 300 2705
E:  info@sejmi.si
W: www.sejmi.si

Osebna izkaznica

Polni naziv podjetja: Sejmi, turistično podjetje, d. o. o.
Skrajšani naziv: Sejmi d. o. o.
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani
Direktor: Matej Trpin, univ. dipl. ekon.
Poslovni naslov in sedež: Dunajska cesta 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 3729575000
Davčna številka: SI68437684
Šifra dejavnosti: 79.120 – dejavnost organizatorjev potovanj
Transakcijski račun: Delavska hranilnica d. d., Ljubljana, št. 61000-0001914448,

IBAN SI56 6100 0000 1914 448, SWIFT/BIC HDELSI22

Licenci GZS: za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in za opravljanje dejavnosti prodaje oz. posredovanja turističnih potovanj.