Legals

Vsi prispevki, grafična oblika ter programska koda spletnega medija www.sejmi.si so avtorsko delo in intelektualna lastnina podjetja Sejmi d. o. o. in njihovih avtorjev. Reproduciranje, javno objavljanje, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje teh vsebin  in kateregakoli dela spletnih strani Sejmi d. o. o. brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano in bo sodno preganjano.

Sejmi d. o. o. se trudi, da so objavljene informacije točne, kakovostne in s skladu z etično-moralnimi normami. Sejmi d. o. o. zanesljivost objavljenih informacij ne odgovarja.

Prav tako Sejmi d. o. o. ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek hipertekstnih povezav, ki niso last Sejmi d. o. o.

Uporabniki spletne strani www.sejmi.si uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Vkolikor želite uporabljati vsebine ali druge podatke s spletnih strani www.sejmi.si, pošljite vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova na elektronski naslov info@sejmi.si. Sejmi d. o. o. si pridržuje pravico do zavrnitve vloge brez obrazložitve.